BIP

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Krasiczynie informuje, że sprawozdania finansowe jednostki za rok 2018 zostały opublikowane na stronie BIP urzędu Gminy Krasiczyn w zakładce "Sprawozdania finansowe".