projekt unijny: “Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

 Gmina Medyka w partnerstwie z Gminą Krasiczyn oraz Project Hub sp. z o.o.realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:“Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia 2 szkół podstawowych i 2 szkółgimnazjalnych w Gminach Medyka i Krasiczyn poprzez m.in. działania zmierzającedo wykształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności ikompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół do 31.12.2018r.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 731 474,40 zł

 

Załączone pliki