Zbiórka na Mikołajki do domu dziecka "Maciek"

 SKW Serce - Sercom organizuje zbiórkę zabawek, przyborów szkolnych, środków do higieny osobistej, słodyczy itp. dla dzieci z Domu Dziecka "Maciek". Nasi wolontariusze będą prowadzić zbiórkę po klasach. Wszystkich w miarę możliwości prosimy o włączenie się do naszej akcji :)

Rzeczy nalezy przynosić do p. Eweliny Mardosiewicz i p. Ewy Pankiewicz.