Wycieczka do Krakowa

           INFORMACJA  O WYCIECZCE do Krakowa

Termin wycieczki:4.11.2016 r. (piątek )

Cele: 1.poznanie najważniejszych zabytków Krakowa oraz osobistości i postaci historycznych związanych z Krakowem

         2.złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona naszego gimnazjum  kard .A.S. Sapiehy

Wyjazd: Krasiczyn – parking  6.00

Program:

·         godz.10 –przyjazd do Krakowa

·         11-13  Zwiedzanie Komnat Wawelskich i Skarbca Wawelskiego  z przewodnikiem

·         13-14 zwiedzanie Katedry Wawelskiej i Grobów Królewskich

·         !4-14.30 obiad

·         Droga Królewska z przewodnikiem ( Collegium Maius, Kościół Mariacki}kontynuacja zwiedzania ( złożenie kwiatów na Franciszkańskiej 3)

·         Galeria Malarstwa  Muzeum Narodowego w Krakowie

·         17-21 powrót do Krasiczyna  ok.21

Należy zabrać

1.       aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej

2.      Kieszonkowe (na toaletę, )

3.      Jedzenie , picie

KOSZT WYCIECZKI:   130złotych                                                                                                      

( w tym autokar PKS, bilety wejściowe do zwiedzanych zabytków, przewodnicy, system słuchawkowy,  obiad ,ubezpieczenie)

W pierwszej kolejności przyjmowane  będą  deklaracje od członków  Koła Historycznego  „ Łowcy historii"

 

                          ZGODA RODZICÓW

Ja niżej podpisana/ny  wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki

…………………………………………………………………………………….    

                  Imię i nazwisko ucznia                                                           klasa

 w wycieczce szkolnej do Krakowa w dniu 4.11..2016 r  .Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka  pozwala na uczestniczenie w wycieczce. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem.  Zobowiązuję się do pokrycia  kosztów wycieczki130zł).Zaliczkę w kwocie 50 złotych należy wpłacić do dnia 15 .10.2016 r. W wypadku zrezygnowania z wycieczki zaliczka nie podlega zwrotowi. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko podczas trwania wycieczki.

……………………                     …………………………………………………….

Krasiczyn, dnia                                          czytelny podpis rodzica

 

Telefon kontaktowy do rodziców…………………………………………………

Telefon kontaktowy do ucznia  …………………………………………………

Pesel dziecka

 

 

 

 

 


 

Załączone pliki