Nauka programowania kluczem do sukcesu

Gimnazjum im.kard. A.S.Sapiehy otrzymało mikrodotację w ramach projektu „Jak uruchomić młodzieżowe laboratorium nauki?” realizowanego przez Fundację Generator Inspiracji.Wniosek o mikrodotację do projektu pt: „Nauka programowania kluczem do sukcesu” złożyły dwie nauczycielki gimnazjum: p. J.Kostkiewicz i p. M.Zachara. W ramach mikrodotacji szkoła otrzymała dwa zestawy klocków LEGO WEDO ( podstawowe +dodatkowe) służące do realizacji w/w projektu. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów gimnazjum podstawą programowania i robotyką. Zajęcia będą odbywać się po lekcjach w grupach 6-7 osobowych. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 21.09.2016r. Uczniowie biorący udział w zajęciach będą na bieżąco uaktualniać informacje o nich na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej oraz na profilu projektu na portalu Facebook. Na zakończenie projektu uczestnicy projektu zaprezentują efekty swojej pracy przed uczniami gimnazjum i zainteresowanymi uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej.