Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Przewodnicząca: Anna Uberman

 

Zastępca: Bożena Kurasz

 

Skarbnik: Marta Stadnik

 

Sekretarz: Agnieszka Mościszko

 

Członek: Maria Zapołoch