Informacja o szkole

  Gimnazjum im. kard.A.S.Sapiehy w Krasiczynie mieści się w odnowionym budynku będącym wcześniej własnością Sapiehów.W szkole znajduje się 5 pomieszczeń klasowych, pracownie: językowa, komputerowa i historyczno 

– polonistyczna, świetlica z aneksem kuchennym oraz hala sportowa z zapleczem. Pracownie są w pełni wyposażone w wysokiej jakości  sprzęt audiowizualny.

   W szkole uczy się ok. 100 uczniów z terenu gminy Krasiczyn. Uczniowie mają zapewniony dowóz do szkoły oraz dożywianie w postaci jednodaniowego ciepłego posiłku.Uczniowie bardzo chętnie angażują się w udział w licznych konkursach, przedsięwzięciach i imprezach zarówno w szkole jak i poza nią. Na szczególną uwagę zasługują konkursy i zawody sportowe powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, w których uczniowie szkoły zajmują czołowe miejsca.

   W roku 2015 uczeń kl. II został finalistą kuratoryjnego konkursu z chemii. Uczniowie klasy II brali udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Robotyczno – Astronautycznego „ Astrobot” w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Uczennica klasy II została laureatką ogólnopolskiej olimpiady z matematyki „Olimpus” i zajęła 7 miejsce w skali kraju.

   Reprezentacja gimnazjum zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej, siatkówce, tenisie stołowym chłopców oraz mistrzostwo powiatu w lidze lekkoatletycznej chłopców. W zawodach rejonowych zajęliśmy 3 miejsce w piłce ręcznej oraz 4 w szachach drużynowych i siatkówce chłopców.Gimnazjum jest organizatorem powiatowych i rejonowych zawodów szachowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

  Szkoła prowadzi działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej. W listopadzie odbyła się uroczystość „Wyśpiewajmy niepodległość” z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w trakcie której młodzież i mieszkańcy gminy Krasiczyn wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, pochodzące z okresu walk o niepodległość.

 Młodzież gimnazjum bierze też udział w gminnej uroczystości „Zamkowe kolędowanie”.

  W 2015 roku została nawiązana współpraca z wolontariatem studenckim. Zaowocowała ona piknikiem naukowym. Projekt ten to kampania edukacyjna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Zachęca ona młodzież z małych miejscowości do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Zajęcia odbywały się w formach pokazowych oraz warsztatowych z takich dziedzin jak chemia, fizyka, biologia, robotyka czy kryminalistyka. Uczniowie również aktywnie uczestniczyli w pokazach udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

  Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza, zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Orzechowcach, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 


Sala kinowa

sala gimnastyczna

świetlica

pracownia językowa

pracownia informatyczna

jedna z klas

gimnazjum wraz z salą gimnastyczną