76 ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ.

 Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy  w Krasiczynie  mgr Jolanta Żółkiewicz- Pantuła  informuje, że  rozpoczęło działalność  Szkolne Koło Historyczne ,, Łowcy Historii”. Obecnie należy do niego ośmioro uczniów z klas drugich i trzecich .                                                                                                

       Uczniowie  należący  do koła historycznego postanowili uczcić 76 rocznicę agresji ZSRR na Polskę  z  17 września 1939 roku. W imieniu całej społeczności naszej szkoły zapalili znicze przy Krzyżu nad Sanem .Pomnik  postawiony  staraniem Księdza Prałata Stanisława Bartmińskiego upamiętnia te tragiczne  wydarzenia w dziejach Polski.