Kalendarz imprez szkolnych 2016 / 2017

 Rok szkolny 2016/2017

Termin

Nazwa imprezy

Odpowiedzialni

01.IX.2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

16.IX 2016 r.

Sprzątanie Świata

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

13.X.2016 r.

Pasowanie na ucznia

T. Tereszak, M. Zachara,

 M. Kuźmiek

14.X.2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej

L. Grodecka, M. Zachara

21.X.2016 r.

Dzień Papieski

Ks. S. Nowak, L. Grodecka

X 2016 r.

Turniej unihokeja dz/ch

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

XI 2016 r.

Turniej koszykówki dz/ch

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

10.XI.2016 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

P. Tarnawski, K. Ryniak

10.XI.2016 r.

„Wyśpiewajmy niepodległość”

J. Żółkiewicz – Pantuła, nauczyciele

XI 2016 r.

Zabawa „ andrzejkowa”

dyrektor, wychowawcy klas, SU

06.XII.2016 r.

Mikołajki klasowe

wychowawcy klas

 

22.XII.2016 r.

Przedstawienie Bożonarodzeniowe,

Wigilie klasowe

D. Sawicka, J. Kostkiewicz, ks. S. Nowak, wychowawcy klas,

I 2017 r.

Zabawa karnawałowa

Rada Rodziców, dyrektor szkoły, wychowawcy, SU

I 2017 r.

Turniej piłki ręcznej dz/ch

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

II 2017 r.

Turniej siatkówki dz/ch

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

III 2017 r.

POTS

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

III 2017 r.

Halowy turniej piłki nożnej dz/ch

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

21.III.2017 r.

Dzień Przeciw Przemocy

dyr szkoły, wychowawcy klas, pedagog

28.IV.2017 r.

Akademia z okazji Konstytucji 3-go Maja

T.Tereszak, B. Karpiuk

14.V. 2017 r.

Dzień Patrona Szkoły – 150 rocznica urodzin

J. Żółkiewicz – Pantuła,
nauczyciele

V 2006 r.

Festiwal projektów uczniowskich

P. Tarnawski, J. Żółkiewicz

V 2017 r.

Turniej piłki nożnej

M. Kuźmiek, E. Pankiewicz

01.VI. 2017 r.

Dzień Dziecka

wychowawcy klas,

23.VI.2017 r.

Pożegnanie klas III, Zakończenie Roku Szkolnego 206/2017

dyr szkoły, D. Sawicka, L. Grodecka, wychowawcy

 

 


 

Załączone pliki