TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

 TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

 

04.09.2017 r. - inauguracja Roku Szkolego 2017/2018

23 - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna

26.01. 2018 r. - zakończenie I semestru

29.01 - 11.02. 2018 r. - ferie zimowe

29.03 - 3.04. 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego 2017/2018

25.06 - 31.08.2018 r. - ferie letnie WAKACJE :)

 

Świąteczne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

     Wszystkich Świętych - 01.11.2017 r.

     Święto Pracy – 01.05.2018 r.

     Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2018 r.

     Boże Ciało – 31.05.2018 r.

  

    DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

2 listopada 2017 r. (czwartek)

 

 

18 - 20 kwietnia  2018 r. (3 dni - egzamin gimnazjalny)

 

 

2 maja 2018 r. (środa)

 

 

4 maja 2018 r. (piątek)

 

 

1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele) 

 

 

 8 czerwca 2018 r. (czwartek – Święto Szkoły i Patrona) 

 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 5 października zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

9.