Zakończenie I edycji " Multisportu "

 W dniu 25.06.2015 r. została zakończona I edycja ministerialnego programu " Multisport " prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego Ewę Pankiewicz i Marka Kuźmieka. W w/w dniu dzieci ze SP z Krasiczyna i Olszan zostały zaproszone przez rówieśników z Żurawicy na pożegnalny Turniej Piłki Nożnej w związku z zakończeniem w/w programu. Chłopcy rozegrali mecze w 2 grupach: starszej i młodszej. Drużyna chłopców starszych wygrała z Żurawicą 7:5, natomiast zespół chłopców młodszych po zaciętej i wyrównanej walce uległ Żurawicy 4:3. Oba mecze przebiegały spokojnie w duchu walki fair play i w sportowej atmosferze. Społeczność Żurawicy bała bardzo gościnna dla dzieci z Krasiczyna i na zakończenie Turnieju przygotowano wspólnego grilla dla wszystkich zawodników uczestniczących w rozgrywkach.

Szczególne podziękowania składamy trenerom z Żurawicy, który wzorowo przygotowali Turniej, jak również
Prezesowi Klubu z Żurawicy, który wspaniale nas ugościł i wręczył uczestnikom programu "Multisport" pamiątkową piłkę.
Nauczyciele wychowania fizycznego składają gorące podziękowania rodzicom mocno zaangażowanych przy realizacji w/w programu: p. Szybiak, p. Andrzejowi Zwolińskiemu o raz p. Wojciechowi Olszańskiemu.
 
Przez rok rok trwania programu "Multosport" dzieci ze Szkoły Podstawowej z Olszan i Krasiczyna doskonaliły swoje umiejętności sportowe, pogłębiały kontakty koleżeńskie a przy okazji doskonale bawiły się poprzez sport.
 
                                                                                  Ze sportowym pozdrowieniem:
                                                                                              Nauczyciele wychowania fizycznego!