XV edycja nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia

Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA

przyznawana jest corocznie w maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 1 uczniowi z każdego powiatu województwa podkarpackiego.
 Samorząd gminny wybiera spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu swojej gminy jednego ucznia z najlepszymi wynikami w nauce. Następnie spośród wszystkich zgłoszonych uczniów Państwo Starostowie w porozumieniu z Konwentami Wójtów i Burmistrzów dokonują wyboru jednego ucznia z każdego powiatu.W tym roku nagroda była przyznana w dniu 23 maja w Rzeszowie.

Z wielką radością i satysfakcją  informujemy, że w tym roku szkolnym laureatem tej nagrody z powiatu przemyskiego  został  uczeń klasy II naszej szkoły

Adrian Hess