Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Krokusy 2014- Przemocy domowej- nie”

Szkolna grupa teatralna „Ryzykanci” za przedstawienie pt. „Sąd nad przemocą” zdobyła III miejsce w powiatowym konkursie profilaktycznym „Krokusy 2014- Przemocy domowej- nie” w kategorii teatr. Gratulujemy.